Sök

Sök
Porträtt av Julia Zulver.

"Jag ser fram emot att arbeta med mina nya kollegor inom Gender, Peace and Security-teamet vid Försvarshögskolan", säger Julia Zulver.

Julia Zulver blir Wallenberg Academy Fellow vid Försvarshögskolan

Julia Zulver har utsetts till en av årets Wallenberg Academy Fellows av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Hennes forskning handlar om hur feministiska organisationer arbetar för att bevara kvinnors rättigheter i komplexa säkerhetsmiljöer efter krig och konflikter.

Julia Zulver är verksam vid Universidad Nacional Autónoma de México och Oxford University, Storbritannien. Som Wallenberg Academy Fellow får hon forskningsfinansiering för fem år framåt och kommer att vara knuten till Försvarshögskolan.

– Jag är glad och hedrad över att ha blivit utvald som Wallenberg Academy Fellow. Anslaget kommer att ge mig möjligheten att forska om feministisk mobilisering inför patriarkalt motstånd, säger Julia Zulver.

Jämställdhet i ett jämförande globalt perspektiv

Hon ska bland annat genomföra omfattande fältstudier i Latinamerika för att få en ökad förståelse för hur motståndet mot jämställdhet kan undergräva kvinnors egenmakt och hur aktivister som arbetar för att skydda kvinnors rättigheter anpassar sina strategier för att möta dessa utmaningar.

– Jag ser fram emot att arbeta med mina nya kollegor i Gender, Peace and Security-teamet vid Försvarshögskolan och hoppas att vi ska hitta kreativa sätt att jobba tillsammans kring frågor om jämställdhet i ett jämförande globalt perspektiv. Jag är väldigt glad över att ha fått stöd för min forskning, särskilt i en internationell kontext där kvinnors rättigheter är hotade.

Kvinnors rättigheter efter krig och konflikter

Julia Zulvers forskning fokuserar på organisationer som arbetar för att bevara kvinnors rättigheter i länder som nyligen varit i konflikt eller krig, samt i länder där våld och oroligheter är vanligt förekommande.

Våld kan förstöra samhällen, men i dess efterdyningar finns unika möjligheter för feministisk mobilisering och kvinnors politiska och ekonomiska framsteg. Forskning visar dock att dessa framsteg kan vara kortvariga, delvis på grund av patriarkalt motstånd. I länder som Rwanda, El Salvador, Colombia och Myanmar blir feminister attackerade av statsaktörer som vill återta de rättigheter som kvinnor uppnått.

Policyimplikationer för FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet

Julia Zulvers forskningsprojekt har tre mål. Hon ska kartlägga de strategier som statsaktörer och deras allierade använder mot kvinnor och feministiska organisationer samt dokumentera hur dessa organisationer anpassar sina strategier för att hantera de politiska, juridiska och kulturella hinder de möter. Hon kommer även att undersöka vad dessa organisationers arbete betyder för demokratin i ett bredare perspektiv, med ett särskilt fokus på vad det får för konsekvenser relaterade till policyutveckling för kvinnor, fred och säkerhetsagendan, ett globalt politiskt ramverk som FN:s säkerhetsråd antog år 2000.

– Jag har i över ett decennium arbetat med aktivister i Latinamerika som kämpar för jämlikhet och kvinnors rättigheter, även när det inneburit stora risker. I en global kontext där vi hela tiden ser nya exempel på hur regimer och deras allierade hittar sätt att motarbeta jämställdhet, är det viktigt att vi riktar strålkastarljuset mot hur kvinnor fortsätter att kämpa för sina rättigheter, säger hon och fortsätter:

– Jag hoppas att min policyorienterade forskning både kan öka kunskapen om – och stå i solidaritet med – kvinnor som engagerar sig mot patriarkalt motstånd efter krig och konflikter.

Bidrar till att stärka forskningsmiljön inom genus, fred och säkerhet

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Julia Zulver att vara verksam vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria vid Försvarshögskolan och bidra till arbetet i forskargruppen Gender, Peace and Security.

– Julia Zulvers expertkunskaper från Latinamerika är ett välkommet tillskott till vår befintliga miljö. Hennes internationella kopplingar kommer att bidra till att stärka vår profil och utveckla ytterligare samarbeten. Hennes policyrelaterade erfarenheter kommer dessutom att stärka vår förmåga att kommunicera forskningsresultat till relevanta myndigheter och till allmänheten. Vi är verkligen glada över att kunna välkomna henne hit snart, säger Annick Wibben, professor och proprefekt vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria vid Försvarshögskolan.

Josefin Svensson

Wallenberg Academy Fellows till unga forskare

Anslaget delas i år ut till 31 unga forskare. Det utlystes för första gången 2012 efter att programmet inrättats i samarbete med de kungliga akademierna och 16 svenska universitet. Beroende på ämnesområde omfattar anslaget mellan 6,5 och 15,6 miljoner kronor per forskare under fem år. Efter den första periodens slut finns möjlighet att söka ytterligare fem års finansiering. Anslaget rymmer forskning inom såväl naturvetenskap, medicin, teknik och humaniora som samhällsvetenskap. I och med årets kull har 261 unga forskare, varav 46 procent kvinnor, utsetts till Wallenberg Academy Fellows.

Mer om Wallenberg Academy Fellows.

Sidinformation

Publicerad:
2023-11-29
Senast uppdaterad:
2024-01-02
Dela: