Sök

Sök
Militärer i flottan övar verkanstålighet.

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten.

Uppdragsforskning

En stor del av Försvarshögskolans forskning utgörs av projekt som bedrivs på uppdrag av beställare. De största beställarna är Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt försvars- och justitiedepartementet.

Huvuddelen av vår forskning för Försvarsmaktens räkning är samlad inom områdena ”militära professionen” och ”krigsvetenskap”. Forskningen bidrar framför allt till att bygga långsiktig operativ förmåga i totalförsvaret och till att möta såväl kända och identifierade hot som okända händelseutvecklingar.

Vi bedriver även forskning, analysstöd och utbildning inom krisberedskap och totalförsvar. Kriget i Ukraina och Sveriges ansökan om Natomedlemskap har resulterat i flera forsknings-, analys- och metodstödsuppdrag, bland annat kopplat till värdlandsstöd, Natos strukturer och vilka krav dessa ställer på Sverige.

Mer om vår uppdragsforskning

Forskning för försvarssektorn

En stor del av Försvarshögskolans uppdragsforskning utgörs av projekt inom Försvarsmaktens program Forskning och teknikutveckling (FoT).

Forskning för samhällets krisberedskap och totalförsvar

Försvarshögskolan bedriver forskning, analysstöd och utbildning inom krisberedskap och totalförsvar, samt inom terrorism, våldsbejakande extremism, påverkansoperationer, cybersäkerhet/cyberf...

Forskning och analysstöd inom det säkerhets- och försvarspolitiska området

Försvarshögskolan genomför varje år säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analysstöd (SOFFA) för regeringens behov.

Dela: