Sök

Våra forskare

Här har vi samlat våra forskare och doktorander inom respektive ämne.

Folkrätt inriktning militära operationer

Professorer

Lektorer

Adjunkter

Krigsvetenskap

Professorer

Lektorer och biträdande lektorer

Adjunkter

Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen johan.elg@fhs.se.

Disputerade militära lärare

Doktorander

Ledningsvetenskap

Professorer

Lektor

Disputerade adjunkter

Doktorander

Ledarskap under påfrestande förhållanden

Professorer

Lektorer och biträdande lektorer

Disputerade adjunkter

Doktorander

Militärhistoria

Professorer

Lektorer och biträdande lektorer

Disputerade adjunkter

Maria Gussarsson

Studierektor, Universitetslektor

Maria.Gussarsson@fhs.se

Militärteknik

Professorer

Lektorer och biträdande lektorer

Disputerade lärare

Doktorander

Statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan

Professorer

Lektorer och biträdande lektorer

Fredrik Bynander

Docent, Avdelningschef, Univerisitetslektor

Fredrik.Bynander@fhs.se +46 8-55342714
Dan Hansén

Avdelningschef, Sektionschef, Docent, Universitetslektor

Dan.Hansen@fhs.se +46 8-55342779

Adjunkter

Postdoktorer

Statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik och strategi

Professorer

Lektorer och biträdande lektorer

Doktorander

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.