Sök

Sök

Centrumbildningar vid Försvarshögskolan

Vi har flera centrumbildningar som samlar expertis inom särskilda ämnesområden och som arbetar med analys, forskning, utbildning och övning.

Centrum för operativ juridik och folkrätt

Vid Centrum för operativ juridik och folkrätt bedrivs forskning inom området folkrättsliga aspekter på militära operationer. Centret ansvarar också för utbildning inom ämnet folkrätt på de kurser och program som ges vid och genom Försvarshögskolan.

Mer om Centrum för operativ juridik och folkrätt

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet bildades januari 2018 och är en sammanslagning av de tidigare centrumen IHT, Cats och Crismart. Centret genomför utbildningar, utredningar, utvärderingar och övningar på uppdrag av aktörer inom totalförsvar och samhällets säkerhet.

Mer om Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Centrum för forskning om specialförband

Centrum för forskning om specialförband (Centre of Special Operations Research - CSOR) inrättades den 19 februari 2021. Verksamheten vilar på fyra hörnstenar – forskning, utbildning, internationell samverkan samt operativ stöd till Försvarsmaktens specialförband.

Mer om Centrum för forskning om specialförband

Dela: