Sök

Sök

Expertstöd

Juridisk rådgivning.

Behöver du rådgivning för att planera eller genomföra en studie, utvärdering eller övning? Våra experter kan stötta med detta och mycket mer.

På Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet samlas flera av Försvarshögskolan experter. Med bakgrund i forskning och myndighetserfarenhet kan vi fungera som stöd i din organisations olika processer.

Rådgivning och projektledning

Några exempel på vad stödet kan innefatta:

  • Kvalitetssäkring av interna rapporter
  • Metodstöd vid utvärderingar och övningar
  • Projektledning

 

Dela: