Sök

Sök

Ledarskapskoncept

Chefskurs.

Våra ledarskapskoncept och ledarskapsutbildningar eftersträvar ett ledarskap som inspirerar, och riktar sig till alla chefer som vill nå sin fulla potential.

De tre ledarskapskoncepten; utveckling av grupp och ledare (UGL), utvecklande ledarskap (UL) och indirekt ledarskap (IL) är sannolikt några av de mest eftertraktade och välkända ledarskapsutbildningarna i hela landet i alla sektorer. Koncepten som bygger på vetenskap, grundar sig på Försvarshögskolans ledarskapsmodell, framtagen av Gerry Larsson, professor i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolan.

Konceptlärare vid Försvarshögskolan utbildar handledare inom de tre koncepten, vars utbildning bedrivs i regi av Försvarsmakten, övrig offentlig sektor och av privata utbildningsarrangörer. Tillsammans med våra forskare inom ledarskap ser vi till att koncepten utvecklas och bygger på relevant forskning. Det är endast genom Försvarshögskolans handledarutbildningar som du blir certifierad och har rätt att leda kurs. Det är också hos oss som du sedan deltar i seminarier och träffar för handledare.

UGL – utveckling av grupp och ledare

UGL är en ledarskapsutbildning för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare.

Utvecklande ledarskap – UL

Ett utvecklande ledarskap är när ledaren har en ledarstil som utvecklar sina anställda och därigenom får en effektivare organisation.

Att leda genom andra

Indirekt ledarskap (IL) är för dig som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan dig och medarbetarna.

Koncepten UGL, UL och IL

Utbildningarna grundar sig på Försvarshögskolans ledarskapsmodell. Tillsammans ger de dig en unik kombination utifrån ett helhetsperspektiv på ledarskap.

Handledarsidor

Här hittar du som handledare i våra utbildningskoncept information om utbildningar, möten och publikationer.

Dela: