Sök

Sök

Vi forskar och utbildar för en säkrare värld

Försvarshögskolan är en specialiserad högskola som forskar och utbildar inom området försvar, krishantering och säkerhet. Vi utbildar på alla akademiska nivåer, har runt 1 000 studenter och cirka 400 medarbetare. Vi finns i Karlstad och Stockholm.

Försvarshögskolan utbildar och forskar inom åtta olika ämnen: folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap, ledningsvetenskap, militärhistoria, statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan samt statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik och strategi.

Utbildning

Vi erbjuder utbildning på:

Forskning

Den akademiska forskningen vid Försvarshögskolan är förhållandevis ung i relation till högskolans 200-åriga historia. Det är framförallt de senaste tio åren som akademiseringsprocessen tagit fart på allvar.

Vi har cirka 20 professorer, lika många docenter samt ett trettiotal doktorander och disputerade forskare och lärare vid Försvarshögskolan.

På Försvarshögskolan bedrivs i hög grad tillämpad forskning, vilket innebär att det finns en särskilt nära koppling mellan forskning och samhällsnytta. 

Vision 2030

Försvarshögskolan - ett världsledande lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Pdf, 222.5 kB.

Digital rundvandring

Upptäck Försvarshögskolans campus

Vart leder studierna?

Med en examen från Försvarshögskolan får du tillgång till en bred arbetsmarknad. Här är några av våra tidigare studenter och vad de gör idag.

Dela: