Sök

Sök

Vad händer efter anmälan?

När anmälningsperioden stänger börjar antagningsprocessen. Under tiden fram till kursstart händer flera saker. Antagningsprocessen består av flera moment. Läs din mejl regelbundet för att inte missa viktig information.

Första antagningsbeskedet (urval 1)

När det första antagningsbeskedet kommer får du mejl om att logga in på mina sidor på antagning.se. Där kan du se om du är antagen eller inte. Om du är behörig men inte fått plats blir du placerad som reserv.

Tacka ja eller nej till din plats

Oavsett om du är antagen eller blivit placerad som reserv måste du tacka ja till platsen för att behålla den. Det gör du på Mina sidor på antagning.se. Där tackar du också nej till de utbildningar du inte är intresserad av.

När kommer första antagningsbeskedet?

Beskedet kommer i mitten av juli om studierna börjar på hösten och i början av december om studierna börjar på våren.

Observera: Om du har sökt ett internationellt masterprogram så får du beskedet via antagning.se den 30 mars.

Andra antagningsbeskedet (urval 2)

I det andra urvalet prövas du utifrån de svar som du lämnat tidigare. Om du har blivit antagen och vill ha din plats eller vill stå kvar som reserv behöver du inte svara på det andra antagningsbeskedet.

När börjar studierna?

Terminstiderna styr inom vilka datum som studierna tidigast börjar och senast slutar. Observera att exakt datum för kursstart och kursavslut kan variera.

Anstånd med studiestart

Om du av olika skäl inte kan börja dina studierna vid ordinarie studiestart kan du ansöka om anstånd med studiestart.

Kontakt

Om du har frågor om antagning, reservantagning etcetera så kan du mejla antagning@fhs.se

Platsfördelning och urval

Om antalet behöriga sökande är fler än antalet platser på en utbildning görs ett urval. Utbildningsplatserna fördelas oftast på flera urvalsgrupper. Dessa motsvarar olika slags meriter som e...

Antagningsstatistik

Har du funderingar på vad som krävs för att komma in på en särskild utbildning? Här kan du se antagningspoäng från tidigare år för att se vilka möjligheter du har att komma in. Men kom ihåg...

Anstånd med studiestart

Om du inte kan börja dina studier vid ordinarie tillfälle kan du ansöka om anstånd med studiestart.

Antagen med villkor

Om du inte uppfyller behörighetskraven när du söker en utbildning, men har förutsättningarna för att bli behörig innan utbildningen startar, kan du bli antagen med villkor.

Placerad som reserv

Om det är fler behöriga sökande än det finns platser på en utbildning kommer de personer som inte blir antagna bli placerade på en reservlista. Antagning av reserver är aktuellt när personer...

Terminstider på Försvarshögskolan

Fastställda terminstider på Försvarshögskolan följer SUHF:s rekommendationer i syfte att underlätta rörligheten mellan lärosäten i Sverige.

Dela: