Sök

Sök

Program på avancerad nivå

Hitta ditt program på avancerad nivå

Försvarshögskolan erbjuder fem magister- och masterprogram.

Två är nationella program som ges på svenska och tre är internationella program som ges på engelska. Programmen kräver att du har en examen på grundnivå. Samtliga program startar på höstterminen.

Anmälningsperiod internationella program: 16 oktober-15 januari 2024

Anmälningsperioden till de internationella programmen är 16 oktober till 15 januari för studiestart kommande hösttermin. Då anmäler sig både internationella och nationella studenter. Du kan alltså inte anmäla dig till programmen under perioden mars-april.

Anmälningsperiod nationella program: mars-april

Anmälningsperioden till de nationella programmen är mitten av mars till mitten av april för studiestart kommande hösttermin.

Nationella program – anmälningsperiod mars-april

Krig, kultur och samhälle – masterprogram 120 hp

Masterprogrammet i militärhistoria handlar om relationen mellan krig, kultur och samhälle ur ett internationellt och ett historiskt helhetsperspektiv.

Ledarskap och ledning – masterprogram 120 hp

Masterprogrammet i ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet ger dig en bred kunskap om hur organisationer och insatser leds vid kriser och svåra samhällspåfrestningar.

Internationella program – anmälningsperiod 16 oktober – 15 januari 2024

Kapitolium.

Politik, säkerhet och kris – 120 hp

Politik, säkerhet och kris är ett statsvetenskapligt masterprogram som ger dig en skräddarsydd statsvetenskaplig kompetens inom frågor som rör säkerhetspolitik, kris och krishantering.

Schackpjäser på schackspel.

Krig och försvar – 120 hp

Det här masterprogrammet är en, för Sverige, unik tvåårig utbildning i krigsvetenskap som ger dig en avancerad, bred och djup förståelse för frågor som rör krig, säkerhet och försvar.

Drönare i luften.

Innovation, försvar och säkerhet – 120 hp

Masterprogrammet Innovation, försvar och säkerhet ger dig en förståelse för system med förmåga att bidra till – eller påverka – ett samhälles försvar och säkerhet.

FN:s logotyp.

Internationell operativ juridik – 60 hp

Magisterprogram för dig som vill fördjupa dig i den särskilda internationella rätt som reglerar väpnade styrkors och andra aktörers handlingar i väpnad konflikt och kriser.

Börja studera

Så här ansöker du och behörighetskrav

Här hittar du information om hur du anmäler dig till utbildning på Försvarshögskolan. Behörighetskraven ser till att du som börjar en utbildning har rätt förkunskaper.

Frågor om studier

Här hittar du kontaktuppgifter till bland annat studievägledare och antagningsenhet, för att få mer information gällande studier vid Försvarshögskolan.

Vad händer efter anmälan?

När anmälningsperioden stänger börjar antagningsprocessen. Under tiden fram till kursstart händer flera saker