Sök

Sök

Föreningen FHS

Föreningen FHS är en förening för dem som genomgått utvalda kurser på Försvarshögskolan. Syftet med föreningen är att bibehålla de nätverk som skapas under kurserna.

Om föreningen

Föreningen FHS bildades den 26 mars 1953, samma år som den nybildade och nuvarande Försvarshögskolan fick sin permanenta organisation. Den ”gamla” FHS blev 1997 Institutet för Högre Totalförsvarsutbildning/IHT som 2018 sedermera ingår i Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS).

De första föreningsstadgarna är med några smärre justeringar giltiga än idag. Föreningens ändamål i stadgarnas första paragraf är följande:

"Föreningen FHS verkar för Sveriges totalförsvar och krisberedskap i samverkan med myndigheter. Verksamheten avser även nytta och trevnad för dess medlemmar. Verksamheten är ideell."

Förmåner som medlem

Medlemmar erbjuds en unik möjlighet att bibehålla de nätverk som skapas under kurserna. Ändamålet ”nytta och trevnad” tillgodoser föreningen årligen genom att anordna vår- och höstsammankomster i Stockholm. Nyttan tillgodoses genom anordnande föredrag och diskussioner i något aktuellt och betydelsefullt ämne inom säkerhetspolitik, totalförsvar och krishantering. Föredragen avslutas med mingel där kurskamrater träffas och värdefulla kontakter bibehålls och utvecklas.

Vem kan bli medlem?

Personer som genomgått Högre kurser, Solbackakursen, SCU samt StratRok på CTSS inbjudes att bli medlemmar i Föreningen. Föreningen FHS utgör därmed ett nätverk för personer inom området säkerhets- och försvarspolitik, krishantering mm som genomgått kurser vid gamla FHS/IHT och nuvarande CTSS.

Hur blir man medlem?

Medlemsavgiften är 400 kronor och är en engångsavgift. Medlemskap erhålls genom inbetalning av avgift till Föreningen FHS. Ange namn, email samt genomgången kurs.

  • Swish 123 361 5952

Det löpande arbetet i föreningen sköts av Mari Wallin, David Lysholm och Annica Holmström på CTSS. Föreningen styrs av en styrelse och e-post till föreningen är foreningen-fhs@fhs.se

Dela: