Sök

Sök

Programledning Officersprogrammet

Vi genomför, utvärderar och utvecklar Officersprogrammet vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet är en treårig akademisk utbildning på grundnivå, 180 högskolepoäng, som leder till officersexamen.

Det finns tre inriktningar på Officersprogrammet

Utbildning

Officersprogrammet

Medarbetare

Vi som arbetar vid programledningen för Officersprogrammet

Programledning

Kontakt

Dela: