Sök

Sök

Högskolepedagogiska kurser

Försvarshögskolans (FHS) kurser i högskolepedagogik riktar sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta som lärare i högre utbildning inom FHS. Kurserna riktar sig också till Försvarsmaktspersonal som är eller kommer att vara huvudlärare eller kursansvariga på VFU-kurser i Officersprogrammet.

Kurserna följer de rekommendationer som Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har gett ut för högskolepedagogisk utbildning, och ger ett kursintyg från FHS.

På FHS ges för närvarande två kurser – Högskolepedagogik 1 och Högskolepedagogik 2 – och omfattar vardera 200 studietimmar på delfart.

Genomförande

Kurserna genomförs som distanskurser med mötesdagar på FHS. Det vill säga genom självstudier och hemuppgifter som dels introduceras, dels följs upp och diskuteras under mötesdagarna på FHS (se datum nedan). Kursen sker med stöd av lärplattformen Canvas. Du behöver därför ha ordnat ett konto i Canvas innan kursstart, och bekantat dig med lärplattformen.

De obligatoriska momenten omfattar bland annat introducerande föreläsningar, seminarier och uppföljningar av hemuppgifter. Däremellan sker eget arbete med diskussionsuppgifter, hem- och examinationsuppgifter som löpande lämnas in under kurserna. En central del av kurserna utgörs av egna analyser av pågående utbildningar och kurser vid Försvarshögskolan eller andra lärosäten.

Tid för kursdeltagande tidrapporteras/finansieras i den egna arbetsenheten. Det är därför viktigt att Du avtalat med din arbetsplanerande chef om att gå kursen, att budget för kursdeltagande finns, och att kursdeltagandet planeras in med dina andra arbetsuppgifter. Närvaro vid de obligatoriska träffarna är viktig för att kunna dela erfarenheter och genomföra seminarier.

Anmälan

Anmälan till respektive kurs sker från kurssidan som du når via tabellen nedan. Observera att kurserna har ett begränsat antal platser och att en prioritering av deltagarna sker utifrån den lärarroll du har/kommer att ha. För Försvarsmakts-personal är det du som kommer att vara huvudlärare eller kursansvarig för en OP/VFU-kurs som tillhör målgruppen. Efter anmälningstidens slut kommer du att få en bekräftelse på om du fått plats eller inte på sökt kurs.

Cirka två veckor innan kursstart kommer fylligare information om kursen med:

  • kursbeskrivning, litteraturlista och schema,
  • anvisningar för att upprätta konto i lärplattformen Canvas för de som inte har detta sedan tidigare.

Kurstillfällen 2022

Höstterminen 2022:

Högskolepedagogik 1 (10 platser, 200h, halvfart):
Nätbaserad kurs v 36-48. Kursstart 6 sep. Obligatoriska träffar 6-7 sep, 4-5 okt, 8-9 nov och 6-7 dec.

Högskolepedagogik 2 (10 platser, 200h, halvfart)
Nätbaserad kurs v.38-49. Kursstart den 20.sep 2022. Obligatoriska träffar 20-21 sep, 25-26 okt och 14-15 dec.

Vårterminen 2023:

Information om kurserna våren 2023 kommer i oktober 2022 då också anmälan öppnar.

Kontakt

Har du frågor om kurserna eller annat som rör högskolepedagogik på Försvarshögskolan?

Mejla till: hped@fhs.se

Utbildningar

Dela: