Sök

Sök

Tema: Kriget i Ukraina

Här samlar vi analyser och artiklar om rysk krigföring, om krigsbrott och om hur kriget påverkar oss. Här hittar du också våra öppna panelsamtal "Strategic talks" och kontaktuppgifter till våra forskare och experter.

Våra forskare och experter följer det aktuella säkerhetspolitiska läget i världen och Ukraina. Nedan finns analyser och populärvetenskapliga artiklar som handlar om Rysslands fokus på icke-militär krigföring som vilseledning, cyberkrigföring och olika påverkansmetoder men också om hur kriget i Ukraina kommer att påverka världsordningen i framtiden.

Feminism i en tid av militarisering

I en gästföreläsning utforskar Cynthia Enloe, professor vid Clark University, USA, hur feministisk analys kan fördjupa förståelsen av krig, fred och säkerhet med aktuella exempel som Sveriges stundande Nato-medlemskap och kriget i Ukraina.

Strategiska samtal: Att mobilisera kvinnor, fred och säkerhet i krigets Ukraina – genusperspektiv på Nato

Se panelsamtalet där Clare Hutchinson, tidigare Natos generalsekreterares särskilda representant för kvinnor, fred och säkerhet, Annick Wibben, Anna Lindh-professor i genus, fred och säkerhet och Magnus Christiansson, universitetslektor i krigsvetenskap, diskuterar kvinnor, fred och säkerhet i krigets Ukraina.

Militärhistoriapodden – om invasionen av Ukraina

Piotr Wawrzeniuk som är docent och forskare i militärhistoria producerar en podcast om krig och samhälle i samtal med gäster. Här kan du lyssna på samtal om Rysslands invasion av Ukraina.

Ukraina: 110 dagar av storskalig rysk invasion

Här hittar du fler poddar om Militärhistoria

Artiklar och analyser

"Ansvaret för europeisk säkerhet behöver förskjutas till vår sida”

Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap, resonerar i European Foreign Affairs Review om hur arbetsfördelningen mellan medlemsländerna i Nato kan komma att utvecklas de närmaste åren.

Genrebild

Idéer om urban krigföring utmanas av kriget i Ukraina

I en ny vetenskaplig artikel beskriver Kristin Ljungkvist, universitetslektor i krigsvetenskap, vilken typ av urban krigföring som förs i Ukraina.

Train rails in Kiev.

Logistikens betydelse för Rysslands bakslag i Ukrainakriget

Otillräckliga förberedelser, bristande logistik och orealistisk planering är några av anledningarna till att Rysslands snabbinvasion av Ukraina misslyckades visar en ny studie.

Informationspåverkan har mindre effekt än vi tror

I en ny översiktsartikel undersöker Claes Wallenius, universitetslektor i ledarskap och ledning, vad forskningen säger om hur mottagliga vi människor är för informationspåverkan.

Att utreda krigsbrott och brott mot mänskligheten

Media har rapporterat om krigsbrott och mord på civila i flera orter i Ukraina i spåren efter de ryska styrkorna. Men vad är det som avgör om anfall som drabbar civila är krigsförbrytelser?

Kriget i Ukraina stresstestar det europeiska systemet

Forskarna är överens – kriget i Ukraina kommer att påverka världsordningen långt in i framtiden. Men hur? Det är svårare att sia om i nuläget. – Krig får stora konsekvenser, inte bara för...

”Vi behöver ledare som ser oss och bryr sig om oss”

I kriser testas ledaren. Hela världen har vänt sina blickar mot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och hans ledarstil har hyllats.

”Både Ryssland som stat och Putin kan hållas ansvariga för folkrättsbrott”

Vilka folkrättsliga verktyg finns det för att förhindra att en konflikt bryter ut när en stat struntar i de folkrättsliga principerna?

Perspektiv: Därför är den ryska invasionen av Ukraina folkrättsvidrig

Rysslands krigföring i Ukraina kan uppfattas som en indikation på att folkrätten har blivit irrelevant eller i värsta fall helt kollapsat. Våra forskare menar dock att det är precis tvärtom.

De forskar om motståndet mot kriget i Ukraina

När Rysslands invasion av Ukraina var ett faktum beslöt Arita Holmberg och Aida Alvinius att lägga sina pågående forskningsprojekt på is för att fokusera på det som händer i Ukraina.

Yngre män mer benägna att ta del av rysk informationspåverkan

Män och yngre personer är klart överrepresenterade när det gäller vilka som konsumerar och sprider innehåll från de ryskstödda nyhetskanalerna RT och Sputnik.

Rysk militär vilseledning i samband med invasioner

Sovjetunionen och Ryssland använde sig av vilseledning under invasionen av Afghanistan 1979 och på Krim 2014 som komplement till de militära operationerna, på Krim blev effekten långvarig.

Hur bemöta hybridkrigföring och hybrida hot?

Begreppet hybridkrigföring handlar om militära strategier som blandar konventionell krigföring med icke konventionell krigföring, som påverkansoperationer, cyberkrigföring och andra metoder.

Framtidens krigföring i ryskt perspektiv

En stark västerländsk fiendebild och fokus på icke-militär krigföring är två aspekter som präglar den ryska synen på framtidens krig.

Rysk media skildrar Sverige negativt

Det finns stora skillnader i hur de nordiska länderna skildras av den ryska nyhetsorganisationen Sputnik. Sverige beskrivs mer negativt än grannländerna Norge, Finland och Danmark.

Vanliga svenskars uppfattningar om informationspåverkan

Vad vet vanliga svenskar om informationspåverkan? Vad oroar de sig för, och oroar de sig överhuvudtaget?

Så ändrade Ryssland sin syn på krigets natur

På 2010-talet lärde sig Ryssland att internet och sociala medier är avgörande som icke-militära medel. Sverige måste bli bättre på att förstå Ryssland, menar forskaren Oscar Jonsson.

Mikrofoner

Våra experter på det säkerhetspolitiska läget

Här samlar vi forskare som kan kommentera olika aspekter av läget i Ukraina och Ryssland, samt hur det påverkar säkerhetsläget i Europa och omvärlden.

Dela: